Cliëntondersteuning 

 

Als cliënt in de zorg, kun je gebruikmaken van een cliëntondersteuner vanuit de gemeente. Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt inzicht te krijgen in zijn of haar situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei levensgebieden: wonen, inkomen, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg. 

 

 • Een cliëntondersteuner helpt bij het formuleren van de hulpvragen van de inwoner, het vinden van passende hulp en ondersteuning, het voorbereiden op en voeren van het keukentafelgesprek, en bij het aanvragen van een regeling. 
 • Een cliëntondersteuner heeft actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de voorzieningen in de buurt. 
 • Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gaat uit van het belang van de cliënt. 
 • Cliëntondersteuning is er voor alle leeftijden en alle levensdomeinen: ook voor bijvoorbeeld onderwijs of de Jeugdwet. 
 • Een cliëntondersteuner biedt zelf geen zorg of langdurige hulp 

 

De manier waarop cliëntondersteuners worden ingezet verschilt per gemeente. Soms als onderdeel van het (sociale) wijkteam. Soms juist apart van het wijkteam. Ook de ondersteuning verschilt. 

In onderstaand overzicht is opgenomen welke organisatie de cliëntondersteuning biedt per gemeente.  

 

Gemeente Groningen 

MEE Noord 

Email: aanmeldpunt@meenoord.nl 

Telefoon: 088-0231100 

Website: www.meenoord.nl 

 

OCO Tinten 

Email: info@ocotinten.nl 

Telefoon: 050-3055234 

Website: www.ocotinten.nl 

 

Gemeente Westerkwartier 

Sociaal Werk De Schans                                                                 

Email: info@sociaalwerkdeschans.nl  

Telefoon: 0594-745 620 

Website: www.sociaalwerkdeschans.nl/oco/  

 

Gemeente Hogeland 

Mensenwerk Hogeland                                                               

Email: info@mensenwerkhogeland.nl      

Telefoon: 0595-745090 

Website: www.mensenwerkhogeland.nl/leefstijl/onafhankelijke-clientondersteuning/ 

 

Gemeente Eemsdelta 

MEE Noord 

Email: aanmeldpunt@meenoord.nl 

Telefoon: 088-0231100 

Website: www.meenoord.nl 

 

Gemeente Oldambt 

Sociaal Werk Oldambt 

Email: info@sociaalwerkoldambt.nl  

Telefoon: 0594-745 620 

Website: www.sociaalwerkoldambt.nl  

 

Gemeente Westerwolde 

Stichting Welzijn Westerwolde 

Email: info@welzijnwesterwolde.nl    

Telefoon: 0599-582460 

Website: https://www.welzijnwesterwolde.nl/gezin-en-maatschappelijk-werk/ 

 

Gemeente Pekela 

De Badde 

Email: oco@debadde.nl    

Telefoon: 0597 645000 

Website: https://www.debadde.nl/oco/ 

 

Gemeente Stadskanaal 

Welstad 

Email: info@welstad.nl 

Telefoon: 0599-635999 

Website: https://www.welstad.nl/hulp-op-maat/onafhankelijke-clientondersteuning/ 

 

Gemeente Veendam 

De Basis Veendam 

Email: aanmeldingen@debasisveendam.nl  

Telefoon: 0598-698114 

Website: https://www.debasisveendam.nl/ik-zoek-hulp/onafhankelijke-clientondersteuning/ 

   

Gemeente Midden-Groningen 

Zorgbelang Groningen 

Email: adviespunt@zorgbelang-groningen.nl 

Telefoon: 050-5713999 

Website: www.zorgbelang-groningen.nl  


Klachtenprocedure Fidato Zorg

 

Ieder persoon (cliënt/ bewoner of een derde persoon) die met Fidato Zorg te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Fidato Zorg.

 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.

 

Als jij een klacht hebt over de Fidato Zorg, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.

 

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

 

 

Jeugdwet

 

Vertrouwenspersoon

Elke kind, jongeren of elke (pleeg)ouder of verzorger mag gebruik maken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Heb je vragen of ben je ontevreden, dan kan je contact opnemen met:

 

De vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen (Wilma Wagenaar)

Telefoon: 06-55453962

Email: w.wagenaar@zorgbelang-groningen.nl

 

Bij de vertrouwenspersoon kan je met je verhaal terecht. Bij een vertrouwenspersoon kan je geen formele klacht indienen, daarvoor is een onafhankelijke klachtencommissie (zie hieronder). Zij kan je wel helpen om het gesprek aan te gaan als je dit wilt of met het formuleren van een klacht.

 

Heb je een klacht?

Op grond van de Jeugdwet treft Fidato Zorg een regeling voor de behandeling van klachten door een klachtencommissie over gedragingen van ons of van voor ons werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent.

 

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen om je klacht bespreekbaar te maken.

 Het dienen van een klacht bij Klachtenportaal Zorg kan op verschillende manieren:

            “Klachtenportaal Zorg”
            Westeinde 14a
            1601 BJ Enkhuizen

 

Indien jij telefonisch contact of ondersteuning wenst van het Klachtenportaal Zorg kunt u contact opnemen via de mail (info@klachtenportaalzorg.nl) of telefonisch op telefoonnummer 0228-322205 (van 09.00 tot 12.00 uur).

 

 

Wil je meer informatie?

Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven.

 

Kijk voor meer informatie:

 

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl. of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Klachtenregeling voor volwassenen.

 

Heb je een klacht?

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) treft Fidato Zorg een klachtenregeling voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten.

 

Klachtenprocedure stap voor stap

 

 • Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is- eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt/op wie de klacht betrekking heeft.
 • Maak een afspraak met de directeur (Nadia Schiava) om de klacht te bespreken. Je kunt je hierbij eventueel laten ondersteunen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg of iemand anders die jij vertrouwt.
 • Indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat jij je niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wilt wenden, kan je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg door het klachtenformulier in te vullen: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen


  Hierna begint de bemiddelingsfase.

  • Wanneer jij/u niet tevreden bent met de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag je/u de klacht laten voorleggen aan de geschillencommissie.

   

  Indien jij/u telefonisch contact of ondersteuning wenst van het Klachtenportaal Zorg kunt u contact opnemen via de mail (info@klachtenportaalzorg.nl) of telefonisch op telefoonnummer 0228-322205 (van 09.00 tot 12.00 uur).

   

   

  Wil je meer informatie?

  Klachtenportaal Zorg ondersteunt je, geheel onafhankelijk, bij een klachtenprocedure in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven.

   

  Kijk voor meer informatie:

   

   

  Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl.

  of voor meer informatie naar: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening